Középpontban
a diák

Olyan közeget teremtünk a diákok számára, ahol a hagyományosan alkalmazott módszerektől eltérően szerezhetnek ismereteket, fejleszthetik készségeiket, és válhatnak egy sokszínű közösség tagjaivá. A közös munka során teret biztosítunk diákjainknak arra, hogy megfogalmazzák saját céljaikat és segítjük őket ezek elérésében. A középiskolai oktatás során szerzett élményeket és tudást hatékonyan és eredményesen egészítjük ki jövőálló készségekkel. Dolgozunk egyéni és csoportos fejlesztésben is, diákjainkat egy fejlődés orientált közösség, a kortársak és szakmai vezetők egyszerre támogatják.

Pedagógiai küldetésünk

Elhivatottak vagyunk, hogy miközben fokozatosan támogatjuk a diákok tudományos profilépítését, a személyes fejlődésüket is erősítsük azáltal, hogy kiemeljük a közösségek fontosságát, növeljük társadalmi tudatosságukat, felébresztjük és fejlesztjük a status quo kritikus szemléletét. A kritikai pedagógia néhány alapelvét figyelembe véve szeretnénk, ha programelemeink arra ösztönöznék a diákokat, hogy megértsék az oktatási tapasztalataikat alakító ideológiai, gazdasági és politikai érdekeket, és arra inspirálnák őket, hogy aktívan hozzájáruljanak egy igazságosabb és fenntarthatóbb jövőhöz. Az időbeli korlátok ellenére, amelyekkel kiegészítő oktatási programként szembesülünk, szeretnénk teret biztosítani diákjainknak, hogy a jelenlegi helyi és globális környezetünk egymástól függő dinamikáival foglalkozzanak, megismerkedjenek többféle megközelítéssel és módszertannal, és képessé váljanak különféle fejlődési utak elképzelésére.

Miben fejlődnek diákjaink a program során?

Az Engame Akadémia egész éves alternatív oktatási programjában a legtöbb programelemet a kooperatív tanulás, a kritikai gondolkodás fejlesztése, az önbizalom növelése és a pályaorientációval kapcsolatos tisztánlátás elérése köré igyekszünk szervezni, ebben a sorrendben. A kommunikációs készségek, a kreativitás, a problémamegoldás, a kitartás, a technológiai készségek, a médiaműveltség, a globális tudatosság, illetve a szociális készségek fejlesztése minden évfolyamon hangsúlyt kap. Mire egy diák eléri az Enagme Akadémia végzős évének utolsó hónapjait, szeretnénk, ha nem csak abban lenne tisztánlátásuk, hogy melyik egyetemi képzés illene hozzá a legjobban, hanem abban is, hogy milyen értékekre, készségekre és támogató közegekre számíthatnak az életükben és az előttük álló lépések tekintetében.

Mit értünk alternatív oktatás alatt?

Az Engame Akadémia pedagógiai programja a facilitált és az organikusan létrejövő interakciók, a különböző típusú workshopok, közösségi események, szimulációk és terepgyakorlatok gyűjteménye. Úgy képzeljük el az oktatást, hogy annak a strukturált, jól megfogható tanulási célokkal rendelkező foglalkozások, illetve az informálisabb programok ugyanolyan fontos elemei. Azt tapasztaljuk, hogy a diákok személyiségfejlődésére, erősségeik kibontakozására, aktív és felelős viselkedésére az is jó hatással van, hogy a klasszikus tanár-diák dinamikát megtörve, facilitátorokkal, mentorokkal és nem utolsó sorban egymással dolgoznak együtt intenzíven. Sokakra az van kifejezetten megerősítő és felszabadító hatással, hogy az órákon és a közösségen belül is különféle szerepekben próbálhatják ki magunkat.

Milyen elemekből épül fel oktatási programunk?

Az Engame Akadémián évfolyamtól függetlenül minden diáknak a következő elemekből épül fel az oktatási program: negyedéves modulok, készségfejlesztő modulok, mentorálás, szakmai programok és közösségi programok.

Negyedéves és készségfejlesztő modulok: Ezek adják oktatási programunk gerincét. A rendszeresen, hétköznap délutánonként vagy szombatonként tartott foglalkozások minden évfolyamon a korosztály igényeinek megfelelően épülnek fel. A jól körülhatárolható tanulási célokkal rendelkező foglalkozások minden évfolyamon más fókuszt kapnak.

Mentorálás: Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak egyéni figyelmet is biztosítsunk. A mentori foglalkozások lehetőséget nyújtanak az önreflexióra, az Engame-ben vagy iskolában szerzett tapasztalatok, élmények megvitatására, valamint egyéni célok megfogalmazására is. Mentoraink kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy segítsenek diákjainak feltérképezni érdeklődési köreiket, erősségeiket, és megtalálni a hozzájuk leginkább illő továbbtanulás lehetőségeket.

Szakmai programok: Diákjaink számos olyan fakultatív programra iratkozhatnak fel, amelyek valós, gyakorlati szituációkon keresztül segít nekik megismerni különféle szakmákat, karierrutakat, vagy fejleszteni és próbára tenni tudásukat és készségeiket. Ilyenek például a népszerű céglátogatások (Field Trip), szakemberekkel való beszélgetések (Meet the Expert) és diákklubjaink (Societies) is.

Közösségi programok: A karácsonyi jótékonysági akciók, sportnapok, mozi estek vagy a nyári tábor kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy a diákok évfolyamtól függetlenül megismerkedjenek a többiekkel. Ezek azok az események, ahol minden elvárás és kötöttség nélkül jól érezhetik magukat a diákok egymás és az Engame-ben dolgozók körében, különleges élményekkel gazdagodhatnak, amelyek jó alapot képeznek az itt kialakuló értékes barátságok tekintetében is.

Ezt mondták korábbi résztvevőink

Online program

Missziónkkal összhangban 2023 februártól online is elérhető alternatív oktatási programunk, hogy a Budapesttől való távolság egyetlen fejlődni akaró diák számára se legyen többé akadály. Az online csoportok esetében kicsit mások a keretek, mások a módszerek, de az eredmény ugyanaz: aki fejlődni szeretne és aktívan részt vesz a foglalkozásokon, az nemcsak versenyelőnyhöz jut az iskolában és később az első munkahelyén, hanem képes lesz tudatosabb döntéseket hozni önmagával és a jövőjével kapcsolatban.

Milyen lehetőségeket biztosít az online program?

Évfolyamok az online programban:

Az online programhoz három évfolyba van lehetőség csatlakozni:

Nyílt nap jelentkezés

Ismerj meg minket nyílt napunkon, és csatlakozz inspiráló közösségünkhöz!

[űrlap helye...]

Csatlakozz inspiráló közösségünkhöz, és feljődj az Engame-mel!

Nemzetközi tapasztalattal rendelkező tanáraink, mentoraink és motivált diákjaink támogató közösségében a számos új ismeret, tapasztalat, barátság és sikerélmény vár rád!