Gyakorlati tapasztalatok
megalapozott pályaválasztás

A rendszeres kiegészítő programok egyedülálló tanulási lehetőséget biztosítanak diákjainknak. Az évfolyamokon átívelő programokon lehetőségük nyílik közös célokért dolgozni, mélyebben beleásni magukat az őket leginkább érdeklő kérdésekbe és gyakorlati tapasztalatokat is szerezni.

Szabadon választható szakmai programok

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink minél több lehetőséget kapjanak egyéni érdeklődési körük és erősségeik feltérképezésére, kibontakoztatására. Szakmai programjaink fakultatívak, a diákok az esemény témája, a meghívott vendégek szakterülete vagy épp aktuális elfoglaltságaikat mérlegelve tudják eldönteni, melyik alkalmakra iratkoznak fel. A programok évfolyamtól függetlenül minden Engame-es diákunknak elérhetőek. Ezáltal a különböző korosztályoknak lehetősége nyílhat egymás nézőpontját megismerni, egymástól is tanulni.

Céglátogatások - (Field Trip)

Rendszeresen szervezünk szakmai látogatásokat a legkülönfélébb hazai és külföldi cégekhez és szervezetekhez. Ezen alkalmakkor az ott dolgozó szakemberek bemutatják a cége, és mesélnek arról, hogy mi történik ott a gyakorlatban, sok esetben az egyéni karrierjükről és mindennapi feladataikról. A céglátogatások nagyon interaktívak, a diákok általában rengeteget kérdeznek. Nagyon fontos, hogy bizonyos szakmák kulisszatitkain túl a diákoknak lehetőségük nyílik az adott cég légkörébe, szakterülettől független mindennapi életébe is bepillantást nyerni. A Field trip-eken való részvétel minden évfolyam diákja számára nyitott. És bár fakultatív, a visszajelzések alapján meghatározó jelentőségű a pályaorientációban. Ez a program elem általában magyar nyelvű, és természeténél fogva nem tudjuk online biztosítani.

Beszélgetés meghívott szakemberekkel - (Meet the Expert)

A tanév során diákjaink számos olyan beszélgetésen is részt vehetnek, amikor különböző szakterületekről érkező, a munkájukat szerető szakemberek látogatnak el hozzánk. Vendégeink beszámolói segítenek, hogy a diákok megismerjék, milyen változatos munkalehetőségeket és karrierutakat kínálnak az egyes szakterületek. Így egyre átfogóbb képet alakíthatnak ki a munka világáról, és pontosanbb elképzeléseik lehetnek az őket érdeklő szakterületek munkaerőpiaci vonatkozásairól. Minden alkalommal külön időt szentelünk arra, hogy a diákok is feltehessék kérdéseiket, és így még tisztább kép rajzolódjon ki előttük. A Meet the Expert program angol nyelven zajlik, így a nyelv gyakorlásához, valamint a szakmai szókincs fejlesztéséhez egyaránt hozzájárul. A személyes és online programnak megfelelően jelenléti és online alkalmak is elérhetők.

Néhány példa az elmúlt években aktív diákklubok közül:

Diákklubok - (Society)

Minden diákunk csatlakozhat az érdeklődéséhez legközelebb álló diákklubhoz, vagy akár maga is szervezhet egyet az általa választott témában. A klubok demokratikus alapokon működnek, “vezetőségük” is a diákok közül kerül ki.

Mentoraink szakmailag támogatják őket, de az irányítás itt az ő kezükben van és maguk dönthetnek arról is, milyen témákat szeretnének feldolgozni a találkozók alkalmával.

Az igazán aktív society-k a beszélgetés mellett rendszeresen hívnak vendégelőadókat az őket foglalkoztató szakterületekről, szakmai kirándulásokra járnak, közös projekteket valósítanak meg, ami remek alkalom a szervezés és a problémamegoldás gyakorlására.

Tematikus napok

A legfontosabb 21. századi készségek és a pályaorientációhoz elengedhetetlenül szükséges tárgyi ismeretek az Engame-es mindennapok részei. Ugyanakkor, hasznosnak tartjuk, hogy egy-egy témával részletesebben is foglalkozzunk. Ezért minden évben több hosszabb, akár egész napos eseményt szervezünk.

Ezeket, az úgynevezett tematikus napokat hétvégi napokra szervezzük, hogy minél több diákunknak lehetősége legyen csatlakozni. Nyilvános beszéd, társadalmi felelősségvállalás, pályaorientáció, külföldi továbbtanulás, startup verseny – ezek a témák szinte minden évben szerepelnek az éves programtervünkben. Amellett, hogy neves szakemberek csatlakoznak ezeken az eseményeken az Engame csapatához, arra is kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy a különböző csoportok, évfolyamok diákjai találkozzanak, megvitassák gondolataikat.

Tematikus napjaink külsős diákoknak, esetenként szülőknek is nyitottak és hasznosak.