Sokan érezzük úgy, hogy…

…nagy része annak, amit az iskolában tanulunk, nem készít fel az egyetem, munka és mindennapjaink rengeteg új kihívására;

…első komoly munkahelyünkre bekerülve mély vízbe csöppennünk; 

….jól jött volna, ha van lehetőségünk tapasztalatot gyűjteni és gyakorlolni, mielőtt élesben kell döntéseket hoznunk és teljesítenünk.

 
Ma már hozzá vagyunk szokva, hogy minden információ egy kattintásra elérhető az interneten, utána tudunk nézni bárminek – ezért a középiskolában tanult dolgok jó része feleslegesnek tűnhet. (Ha szülőként te is így érzed, gondolj bele, milyen helyzetben van gyermeked!)

Mindeközben annyira gyorsan változik a világ, olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy még az azt napi szinten használóknak is nehezükre esik követni.

Ez a munkaerőpiac más, mint amibe belenőttünk, és a jövőben is ugyanilyen dinamikusan fog változni. A fiatalok közül az fog tudni érvényesülni benne, aki megtanul hozzá alkalmazkodni.

 

Erre a kihívásra a közoktatás jelenlegi formájában nem képes maradéktalanul felkészíteni.

A 2000-es évek eleje óta például folyamatosan romlik a magyar diákok PISA eredménye szövegértésből, matematikából és természettudományból is.

Ez a teszt nem azt hivatott felmérni, hogy a gyerek jól bemagolta-e az anyagot (mint az iskolai dolgozatok többsége), hanem arra kíváncsi, hogy az ismereteit mennyire képes átültetni a gyakorlatba, hogyan tud belőlük következtetéseket levonni, mennyire látja az összefüggéseket. A legutóbbi, 2015-ös teszten minden területen bőven az OECD országok átlaga alatt teljesítettünk.

Az ismeret önmagában nem sokat ér, ha a diák nem tudja azt értelmezni és hasznosítani a boldoguláshoz.

 

Éppen ezért alternatív oktatási programunk egyik legfontosabb célja, hogy fejlessze azokat az akadémiai, személyes és szociális készségeket, melyek lehetővé teszik diákjaink számára, hogy a középiskola után úgy léphessenek át a felnőtt életbe, hogy magabiztosan nézhetnek szembe annak kihívásaival.

Mindezzel rengeteg frusztrácótól kímélhetjük meg őket a felsőoktatás és a pályakezdés évei alatt (és utána is).

Hogyan segít a program?

A közoktatásban átadott ismeretanyagra építve segítünk abban, hogy diákjaink a való életben is használni tudják ismereteiket, meglássák az összefüggéseket és képesek legyenek kritikusan szemlélni a világot.

Diákjaink és szüleik visszajelzései alapján büszkék vagyunk rá, hogy a diákok élvezettel vesznek részt a foglalkozásainkon, és tudatosabbak, magabiztosabbak és kiegyensúlyozottabbak kortársaikhoz képest.

Téma alapú oktatás

A finn oktatási rendszerből ismert módszertan lényege, hogy a diákok tantárgyak helyett hétköznapi témákon keresztül ismerkednek meg a különböző tudományterületekkel, így megtanulják rendszerben látni azokat és felismerni a köztük lévő összefüggéseket.

Interaktív workshopok

Kiscsoportos foglalkozásainkon a diákok nem passzív befogadók, hanem aktív résztvevői az óra menetének. Interaktív gyakorlatok révén megtanulnak csapatban dolgozni, kifejezni a véleményüket, másokra reflektálni, hatékonyan kommunikálni és döntéseket hozni.

Projektek

Diákjaink saját érdeklődési körük mentén önálló projekteket valósítanak meg (eseményeket szerveznek, kutatnak, vállalkozást terveznek stb.), melyek során mentori segítséggel a gyakorlatban is alkalmazhatják ismereteiket.

Évfolyamok

Freshman- 9. évfolyam

Azoknak a sikeres élethez szükséges készségeknek a megalapozásával foglalkozunk, amelyekre a további évfolyamok is építenek, úgy mint: érveléstechnika, kreatív problémamegoldás, prezentációs készségek, önismeret, csapatmunka, projekt koordinálás, íráskészség fejlesztése és kritikai gondolkodás.

Bővebben a Freshman évfolyamról >>

 

Sophomore – 10. évfolyam

Ebben az évben a fókusz a különböző tudományterületek megismerésére helyeződik, amellyel a pályaorientációt alapozzuk meg. Elkülönülő tantárgyak helyett negyedévente egy-egy témával foglalkozunk, keressük az egyes területek között a kapcsolódási pontokat, így tesznek szert sophomore diákjaink új ismeretekre. Emellett a való életből vett problémákon dolgoznak, így fejlesztik az egyéni és szociális készségeket egyaránt.

Bővebben a Sophomore évfolyamról >>

 

Junior – 11. évfolyam

11. osztályosoknak szóló évfolyamunkon arra fókuszálunk, hogy a diákok elmélyülhessenek az érdeklődési köreiknek és továbbtanulási irányuknak megfelelő akadémiai, szakmai területekben, megismerjék a pontos továbbtanulási lehetőségeiket, illetve építhessék az ehhez szükséges készségeket és személyes profiljukat.

Bővebben a Junior évfolyamról >>

 

Senior – 12. évfolyam

A diák céljaihoz illő továbbtanulási ország, egyetemek és szakok megtalálásával, a felvételi anyagok összeállításával és a felsőoktatásban szükséges készségek gyakorlásával foglalkozunk. A diákok egyéni mentoruk segítségével mennek végig a felvételi folyamaton.

Bővebben a Senior évfolyamról >>

 

Az alábbi készségekkel foglalkozunk kiemelten programunk során:
 • tanulási technikák
 • digitális kompetenciák
 • kritikus gondolkodás
 • akadémiai esszéírás
 • kutatásmódszertan
 • prezentációs technikák
 • vitakultúra
 • hivatalos angol
 • projektmenedzsment
 • időgazdálkodás
 • visszajelzés adása és fogadása
 • célok kitűzése és elérése
 • problémamegoldás
 • vállalkozói szemlélet
 • stresszkezelés
 • proaktivitás
 • önállóság
 • önismeret
 • kreativitás
 • tudatosság
 • magabiztosság
 • asszertivitás
 • hatékony kommunikáció
 • konfliktuskezelés
 • érzelmi intelligencia
 • csapatmunka
 • döntéshozatal
 • empátia
“Végre valami, ami oktatás és van kedve egy kamasznak hozzá – végre vitázhat, kíváncsiak a véleményére, partnernek tekintik (nem évszámokat kell magolni, sőt semmit sem kell magolni!!!). Jó és inspiráló a társaság, a mentora stílusát kifejezetten szereti a gyerekem.”


– Györgyi, végzett diákunk édesanyja

Ismerj meg minket nyílt napunkon!

Előadás oktatási programunkról, beszélgetés diákjainkkal, bemutató workshop