GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Engame és programunk

Nem. A hagyományos oktatást kiegészítő intézmény vagyunk, ahová saját iskolájuk mellett, délutánonként és szombatonként járnak a diákok. Ez a függetlenség teszi lehetővé, hogy olyan területeken nyújtsunk segítséget, melyekkel a közoktatásban nincs idő, lehetőség foglalkozni, ám meghatározó szerepet töltenek be a fiatalok kiegyensúlyozott fejlődésében és későbbi sikereinek megalapozásában.

Oktatási programunk 4 évfolyamába a közoktatás 9-12. osztálya alatt járnak a diákok. A Freshman évfolyam kilencedikes, a Sophomore tizedikes, a Junior tizenegyedikes, a Senior tizenkettedikes diákoknak szól.

A kilencedikeseknek szóló Freshman évfolyamban megkezdődik a diákok érdeklődési köreinek feltérképezése. Megismerkednek a lehetséges továbbtanulási pályákkal, tudatosan reflektálnak a saját iskolai és azon kívüli teljesítményükre, egyéni tutorukkal közösen rövid- és hosszútávú célokat tűznek ki maguk elé. Hatékony tanulási stratégiákat, értő olvasást, írást, véleménykifejezést és mások véleményére való reflektálást, kritikus gondolkodást, csapatmunkát tanulnak, elkezdik gyakorolni a prezentálást, vitázást, érvelést, miközben folyamatosan fejlődik angoltudásuk. Azok, akik felzárkóztatást igényelnek a nyelvtanulásban, külön nyelvi órákon is részt vehetnek.

A tizedikeseknek szóló Sophomore évfolyam középpontjában a pályaorientáció áll. A diákok hétköznapi témákon keresztül vizsgálják meg a különböző tudományterületeket és azok kapcsolódási pontjait, ami elősegíti, hogy ne csak az iskolai tantárgyak mentén gondolkozzanak a pályaválasztásukról, hanem interdiszciplináris módon, valódi szakmák és szakterületek megismerésével válasszák ki a nekik tetsző irányt, fakultációt. Ebbe ágyazódik a kritikus gondolkodás, a problémamegoldási készség, a vitakultúra, a hatékony kommunikáció, az érvelés, prezentálás, kreativitás képességének fejlesztése és az angol nyelvi fejlesztés.

A tizenegyedikeseknek szóló Junior évfolyamon építünk azokra az ismeretekre és készségekre, melyeket a korábbi évfolyamokban szereztek meg a diákok. Interaktív szemináriumok segítségével elmélyülnek az őket érdeklő szakterületekben, önálló projektek révén tapasztalatot szereznek bennük, valamint folyamatosan gyakorolják az egyetemi életben és később a munka világában elengedhetetlen készségeket. Mivel minden foglalkozás angolul zajlik, szakmai szókincsük alapjai is kialakulnak.

A tizenkettedikeseknek szóló Senior évfolyamban több lehetséges útirány áll a diákok előtt: külön foglalkozunk azokkal, akik itthon szeretnének továbbtanulni, és külön azokkal, akik külföldi intézményekbe jelentkeznek. A diákok egyéni mentorukkal közösen azon dolgoznak, hogy megtalálják érdeklődésük, adottságaik szerint a számukra legmegfelelőbb felsőoktatási képzést, és versenyképes felvételi anyagot adjanak le ezekbe az intézményekbe. Gyakorolják az akadémiai esszéírást, a szakmai nyelvet és egyéb olyan készségeket, melyeket elvárnak majd tőlük az egyetemen és a munkahelyen.

Igen, a programunk 95 százalékban angolul zajlik. Egy-két olyan program van, ahol esetleg a külsős partner, vagy vendégelőadó kérése nyomán magyar nyelven zajlik a foglalkozás, de ez ritkán fordul elő.

A mai globalizált világban való helytálláshoz elengedhetetlen az angol nyelvtudás, függetlenül attól, hogy továbbtanul-e valaki, és ha igen, akkor itthon vagy külföldön. Annak ellenére, hogy a magyar diákok többsége kifejezetten fejlett passzív nyelvtudással rendelkezik, a hagyományos iskolai nyelvórák sok esetben nem elegendőek ahhoz, hogy megszerezzék a magabiztos nyelvhasználathoz szükséges rutint. Mivel foglalkozásainkat angol nyelven tartjuk, a diákok itt valós élethelyzetekben, kommunikációs eszközként használják és fejlesztik nyelvtudásukat, így később nem jelent majd problémát számukra, ha nemzetközi környezetben kell helyt állniuk.

Nem nyelviskola vagyunk, tehát nem nyelvtanozunk a diákokkal, hanem a kommunikáció eszközeként használjuk a nyelvet. Interaktív foglalkozásaink során angolul beszélünk, angol nyelvű forrásanyagokon keresztül gyakoroljuk az értő olvasást, az esszéírás rejtelmeit is angolul sajátítják el. Egy olyan inspiráló és biztonságos közeget alakítottunk ki, ahol a hibákra fejlődési lehetőségként tekintünk: nálunk nem kell félniük attól, hogy esetleg rosszul mondanak valamit, az a lényeg, hogy megtanulják kifejezni magukat. A folyamatos aktív nyelvhasználattal nemcsak sokkal gyorsabb a fejlődés, hanem a tanulás folyamata is élvezetesebb.

Az úgynevezett 21. századi készségekre helyezzük a hangsúlyt. Többek között hatékony kommunikációt, vitakultúrát, csapatmunkát, kritikai gondolkodást, esszéírást, prezentációs készségeket fejlesztünk, a diákok saját projekteket készítenek, megismerkednek egy vállalkozás létrehozásának alapjaival. Az már csak hab a tortán, hogy mindez angol nyelven történik. Az a célunk, hogy ne csak a külföldi továbbtanulással, hanem az egyetem utáni élet kihívásaival is magabiztosan nézhessenek szembe.

Abban hiszünk, hogy minél több impulzust kell kapniuk a diákoknak, így egyrészt a saját tapasztalataik alapján, másrészt mentori segítséggel kibontakozik, hogy miben is jók, mi érdekli őket igazán. Nagy hangsúlyt fektetünk az interdiszciplinaritásra, a tizedikesekkel például nem tantárgyak, hanem olyan hétköznapi témák, mint az étkezés, a pénz vagy a zene mentén vizsgáljuk meg a különböző tudományterületeket és azok kapcsolódási pontjait. Emellett rendszeresen szervezünk szakmai látogatásokat hazai cégekhez és szervezetekhez, és a legkülönfélébb háttérrel rendelkező szakembereket hívunk előadni, így diákjaink megismerhetik, hogyan működik egy-egy szakma a gyakorlatban. Ha egy diákot elkezd érdekelni egy terület, lehetőséget biztosítunk neki, hogy elmélyüljön benne és elsajátítsa azokat az akadémiai, személyes és szociális készségeket, amelyekre szüksége lesz, hogy sikeres lehessen benne.

Munkatársaink szakmai háttere rendkívül sokszínű. Vannak köztük, akik a nálunk végzett munka mellett vezető középiskolában vagy egyetemen tanítanak, vannak, akik a tanácsadó szektorban dolgoznak, míg vannak, akik ugyan nem rendelkeznek oktatói végzettséggel, de különleges érzékkel képesek motiválni diákjainkat, és sokszínű tapasztalataik révén a közgazdaságtantól a művészettörténetig szinte minden szakterületre rálátást biztosítanak. Diplomájukat, oktatói tapasztalatukat a világ vezető egyetemein szerezték, ami garancia a jó értelemben vett nyugati szemléletmód átadására a diákjaink felé.

Az Engame Akadémián továbbra is jelenléti oktatásban zajlik, saját Covid-eljárásrendünk és egyéb járványügyi előírások betartása, valamint a helyzet folyamatos monitorozása mellett. A diákjainknak több, mint 90%-a teljesen be van oltva, így szerencsére jó helyzetben vagyunk. Az idei helyzetet a 2020/21-es tanévvel összevetve bízunk benne, hogy ennél rosszabb már nem lesz, és ha maszkban is, illetve időnként egy-egy csoportot karanténba helyezve, de maradhat a jelenléti oktatás. 

Az oktatás tehát az Engame Akadémia irodájában, a 1122 Budapest, Maros utca 12-ben, a 3. emeleten zajlik. Bizonyos programok, például a szakmai szervezetlátogatások vagy az egész napos workshopok esetenként külső helyszíneken kerülnek megrendezésre, erről mindig időben tájékoztatjuk a diákokat.

Jelenlegi főbb szabályok (2021.12.09.) a kötelező maszkviselés, a 30 fő feletti programok valamint az egyéni mentorálások online kerülnek megtartásra, folyamatos fertőtlenítés, két hetente kérdőív a diákoknak és szülőknek, melyben felmérjük a fertőzési érintettséget. Érintettség esetén 15 napig nem látogatható személyesen az akadémia. Amennyiben egy teljes csoport nem tud jönni, úgy online tartjuk meg az órát.

COVID-19: Eljárásrend és felkészülés

Annak ellenére, hogy bármelyik évfolyamba lehet csatlakozni a programba, javasoljuk a minél korábbi kezdést. A készségfejlesztés, pályaorientáció és nyelvi készségek megalapozása az alacsonyabb évfolyamokban kezdődik, a későbbiekben pedig építünk az itt elsajátított ismeretekre. Bár minden évfolyam tartalmaz ezekkel a területekkel foglalkozó programelemeket, a legnagyobb fejlődést azok tudják elérni, akik végigjárják a programot.

A program felépítése

Oktatási programunk alapvetően az iskolai tanév felépítését követi, a tanév szeptember elején indul és június közepéig tart. Kivétel ez alól a végzős, Senior évfolyam, ahol már június közepén elindul a program rugalmas, nyári elemekkel, hogy ne veszítsünk értékes időt az egyetemi felvételikre való készülésből.

Az Engames tanévek négy negyedévből állnak, a 2021/2022-es tanévben ez az alábbiak szerint néz ki a Freshman, Sophomore és Junior évfolyamokban:

 1. negyedév: szeptember 1. – november 14.
 2. negyedév: november 15. – január 30.
 3. negyedév: január 31. – április 3.
 4. negyedév: április 4. – június 12.

Tudjuk, hogy ma diáknak lenni nagyon leterhelő, ezért kiemelten ügyelünk arra, hogy a nálunk töltött időt ne plusz feladatként vagy stresszként éljék meg a diákok, hanem motiváló és energizáló legyen számukra.

Az egyes évfolyamok órarendjét úgy állítjuk össze, hogy mindenki saját időbeosztásának megfelelően vehessen részt programjainkon. A foglalkozások csoporttól függően hétköznap délutánonként, valamint szombaton vannak. 

Fő foglalkozások:

 • Freshman esetén negyedévente 8 foglalkozás (90 perc)
 • Sophomore Year esetén negyedévente 7 foglalkozás (90 perc)
 • Junior Year esetén negyedévente 7 foglalkozás (90 perc)
 • Senior év jóval rugalmasabb: a foglalkozásokat több alkalommal, online és offline is meghirdetjük, mentorukkal pedig egyénileg egyeztetnek időpontot a diákok.

Az opcionális programelemeken a diákok idejüknek és érdeklődésüknek megfelelően vehetnek részt.

Minden programunk hétköznap délutánonként (15:45-19:00 óra között) vagy szombatonként (10:00-17:00 óra között) zajlik. Az alábbiakban a 2022/2023-s tanév csoportjait mutatjuk be évfolyamonként, a fő foglalkozásokra fókuszálva (az opcionális programokról lejjebb olvashatsz).

A felsorolásban az aktuális csoportok láthatóak, a szabad helyek feltüntetésével. Előfordulhat, hogy a februári becsatlakozásra több hely is felszabadul, valamint az is, hogy jelentkezőszámoktól függően akár új csoportok is indulhatnak.

 

Freshman Year

 • fix csoportok egész tanévre az alábbi három időpontba
 • szerda 15:45-17:15 (2023 februártól kb. 3-4 szabad hely)
 • csütörtök 17:30-19:00 (megtelt, 2023. februártól lehet, hogy lesz kb. 1-2 szabad hely)
 • szombat 10:00-11:30  (megtelt, 2023. februártól lehet, hogy lesz kb. 1-2 szabad hely)

Sophomore Year

 • fix csoportok egész tanévre az alábbi négy időpontban
 • kedd 17:30-19:00  (megtelt, 2023. februártól lehet, hogy lesz kb. 1-2 szabad hely)
 • szerda 17:30-19:00 (2023. februárban induló csoport)
 • csütörtök 15:45-17:15 (megtelt, 2023. februártól lehet, hogy lesz kb. 1-2 szabad hely)
 • szombat 10:00-11:30 (2023. februártól 3-4 szabad hely)
 • szombat 14:00-15:30  (2023. februártól 7-8 szabad hely)
Freshmore Year – ONLINE program
 • fix csoportok egész tanévre
 • hétfő 17:30-19:00 (2023 februárban induló csoport)

Junior Year

 • Junior évben a diákok minden negyedévben más csoportban, más tanártól tanulnak. Minden negyedévben egy listából választják ki, hogy melyik szemináriumon szeretnének részt venni, éppen ezért negyedévről negyedévre változhat, hogy milyen időpontban van az órájuk.
 • a szemináriumok jellemzően hétfőnként, keddenként, szerdánként, csütörtökönként vagy szombatonként vannak és alkalmanként másfél órát ölelnek fel
 • A szemináriumok egy része online kerül meghirdetésre

Senior Year

 • A Senior évfolyamban minden foglalkozást több alkalommal, online és offline is meghirdetünk, a diákok pedig mindig egyéni igényük, beosztásuk szerint találkoznak mentorukkal. Külön motivációs levéllel van lehetőségük Junior szemináriumot felvenni
 • Senior évfolyamra év közben nem lehet csatlakozni, ide leghamarabb a 2023/2024-es tanév elejétől, 2023 június közepétől várjuk a 2024-ban érettségiző diákokat. Azoknak akiket ez az évfolyam érdekel javasoljuk, hogy csatlakozzanak februártól a Junior évfolyamhoz
 • Az idén érettségizőknek rövid képzéseinket ajánljuk

Freshman:

 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • az egész tanéven átívelő projektmunka
 • Project Expo
 • angol nyelvi felzárkóztatás
 • Fresher’s Fair (kreatív házi feladatok alapján a diákok által készített videók, prezentációk)
 • közösségi programok (évnyitó, karácsony, farsang, évzáró, stb.)
 • nyári tábor, sítábor (részvételi díj fizetendő)

Sophomore:

 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • az egész tanéven átívelő projektmunka
 • Project Expo
 • angol nyelvi felzárkóztatás
 • lehetőség Junior szemináriumokon való részvételre
 • közösségi programok (évnyitó, karácsony, farsang, évzáró, stb.)
 • nyári tábor, sítábor (részvételi díj fizetendő)

Junior:

 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • egész tanéven átívelő projektmunka
 • Project Expo
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • tájékoztatók a hazai és külföldi felsőoktatási rendszerekről
 • közösségi programok (évnyitó, karácsony, farsang, évzáró, stb.)
 • nyári tábor, sítábor (részvételi díj fizetendő)

Senior:

 • még rugalmasabb időbeosztás, több alkalommal meghirdetett foglalkozások
 • kerekasztalbeszélgetések (külföldi) felsőoktatásban tanuló öregdiákokkal
 • külföldi kiutazással és a kinti élettel kapcsolatos tájékoztatók
 • szakmai workshopok
 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás szakmai és a felvételivel kapcsolatos kérdésekben
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • lehetőség Junior szemináriumokon való részvételre
 • közösségi programok (évnyitó, karácsony, farsang, évzáró, stb.)
 • nyári tábor, sítábor (részvételi díj fizetendő)

A személyes odafigyelésben és az egyéni fejlődésben hiszünk, ezért a csoportok összeállításakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mindenki érvényesülni tudjon a foglalkozásokon, ugyanakkor viszont ne sérüljön a csoportdinamika a túl kevés résztvevő miatt.

A csoportos órákon a maximum létszám a Freshman (9.) évfolyamon 16 fő, a Sophomore (10.) évben 18 fő, a Junior (11.) szemináriumokon pedig 12 fő. Emellett minden diákunknak van egy saját mentora, aki egyénileg foglalkozik a fejlődésével.

Csatlakozás a programhoz

A program szeptembertől június közepéig tart, követi az iskolai tanév felépítését,* az iskolai szüneteket is figyelembe véve. Csatlakozni szeptembertől lehet, valamint 9-11. évfolyamainkhoz korlátozott számban a februárban induló második félévtől. A vonatkozó felvételi határidőkről a honlapunkon lehet tájékozódni.

*A Senior évben már nyáron, júniusban és augusztusban is tartunk előkészítő foglalkozásokat.

Tekintve, hogy minden program angolul zajlik, fontos, hogy a diákoknak meglegyen az adott évfolyam szintjéhez megfelelő nyelvtudása, hogy aktívan részt tudjank venni a foglalkozásokon. Nyelvvizsgát nem kérünk, de iránymutatásként nagyjából az alábbi szinten kell lenni az egyes évfolyamokba való sikeres felvételhez.

 • Freshman Year: ~B2-
 • Sophomore Year: ~B2
 • Junior Year: ~B2+
 • Senior Year: ~C1

Ha valaki bizonytalan, mindenképp azt javasoljuk, hogy jöjjön el a felvételire és próbálja ki magát, mert így személyre szabott visszajelzést tudunk neki adni arról, hol tart jelenleg, miben kell még fejlődnie. Ha a nyelvi készségei fejlesztésre szorulnak, az ajánlások teljesítése után ismét lehetősége van felvételizni. Azok számára pedig, akik bekerültek a programba, de úgy érzik, alapvető fejlesztésre szorul a nyelvi készségük, plusz foglalkozásokat is biztosítunk.

Ilyen esetben is javasoljuk a minél korábbi kezdést, mivel a készségek gyakorlása és a nyelvi fejlesztés az alacsonyabb évfolyamokban kezdődik, a későbbiekben pedig építünk az itt elsajátított ismeretekre. Tapasztalatunk szerint azok, akik hamarabb kezdik a programot, sokkal nagyobb fejlődést tudnak elérni és könnyebben veszik az új kihívásokat, mint később csatlakozó társaik. Ezen kívül rengeteg olyan élménnyel és kapcsolattal gazdagodnak diákjaink az évek során, amelyek alapvetően befolyásolhatják pályaválasztásukat, valamint elmélyítik ismereteiket és gyakorlati tapasztalatot adnak számukra a választott szakterülettel kapcsolatban.

Igen. A program során elsősorban a pályaválasztás elősegítésére, a készségfejlesztésre és az angol nyelvtudás magabiztos szintre emelésével foglalkozunk. Ezek a külföldi felsőoktatásba való bekerüléshez és részvételhez elengedhetetlenek, azok számára pedig, akik itthon tanulnak tovább, óriási versenyelőnyt jelentenek és megalapozzák, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki magukból.

Szerencsére több középiskolában alkalmaznak a miénkhez hasonló módszertanokat, emellett mégis sok diákunk érkezik ezekből az intézményekből. A program fókuszában a pályaorientáció áll, amelyre a közoktatás keretein belül jó esetben évente egy hét, nagy általánosságban egyetlen nap jut, amely közel sem elegendő ahhoz, hogy egy fiatal az érettségi előtt állva tudatos döntést hozhasson a jövőjéről. Függetlenségünk nagy előnye, hogy nem köt minket az érettségire való felkészítés követelménye, ezért szabadon, teljes mértékben a diákok igényei alapján állíthatjuk össze tantervünket, ami hozzájárul ahhoz, hogy a legkritikusabb területeken személyre szabott segítséget nyújthassunk nekik.

Igen, több diákunk jár hozzánk vidékről, az ország különböző pontjairól, például Sopronból vagy a Balaton mellől. Az ő elkötelezettségük bizonyítja, hogy önmagában a szombati foglalkozásokon való részvétel is megéri a fáradságot. A programot úgy építettük fel, hogy azok, akik csak szombatonként tudnak részt venni a foglalkozásokon, ugyanúgy megkapják azt a segítséget, amiért beiratkoztak.* Minden diákunknak van egy egyéni mentora, aki nemcsak személyesen, hanem e-mailben, telefonon, Skype-on keresztül is a diák rendelkezésére áll, vidéki diákok esetében hangsúlyosabb, de ugyanannyira hatékony ez a fajta kapcsolattartás.

*A Junior évfolyamban a diákok az érdeklődésük mentén választanak szemináriumot maguknak, melyek a héten elszórtan vannak, így előfordulhat, hogy adott diákot éppen egy hétközi szeminárium témája ragadja meg, így az adott negyedévben nem tud szombatonként járni.
A Senior évfolyam rugalmasságát tekintve akár teljes mértékben online is végezhető.

Diákjaink változatos háttérrel rendelkeznek, egyaránt jönnek hozzánk Budapest belső és külső kerületeiből, a környező településekről és az ország másik feléből is. A 2019/20-as tanévben több mint 91 középiskola diákjai képviseltetik magukat nálunk.

Alapvetően nem. A programunkat úgy alakítottuk ki, hogy minden évfolyam az adott korosztály igényeit szolgálja leginkább. Ugyanakkor elég rugalmasak vagyunk ahhoz, hogy ha egy diáknak egy adott területen nagyobb odafigyelésre van szüksége, vagy épp többre vágyik, mint az évfolyama számára szervezett foglalkozások, akkor lehetősége legyen részt venni a neki megfelelő programelemeken.

Aki a középiskolai tanulmányait nyelvi előkészítő (ún. nulladik) osztállyal kezdi, ős is nyugodtan csatlakozhat a 9-eseknek szóló Freshman évfolyamhoz, ahova korosztálya szerint tartozik.

A későbbiekben dönthet úgy, hogy kétszer vehet részt a Junior évfolyamon, így akkor tudjon jönni a Senior évre, amikor a középiskolában is végzős lesz.

Tandíj és ösztöndíj

Tandíjunk minden évfolyamon egységesen 325.000 Ft/negyedév.

Célkitűzésünk, hogy minden diák ugyanakkora eséllyel vehessen részt programunkon anyagi helyzettől függetlenül. Ezért minden diáknak lehetősége van ösztöndíjra pályázni szociális alapon, mely 10-80%-os tandíjkedvezmény formájában tudja támogatni a diákot.

Minden jelentkező igényelhet ösztöndíjat is, a pályázatot az írásbeli jelentkezéssel egy időben kell benyújtani. Mindenkit biztatunk arra, hogy jöjjön el felvételizni, és ha szükségét érzi pályázzon az ösztöndíjra. A beiratkozásról való döntést csak az ösztöndíj eredmények kiküldése után kell meghozni, tehát nem jár kockázattal a jelentkezés.

A pályázatban szociális szempontokat tudunk figyelembe venni, a háztartás anyagi helyzetét vizsgáljuk. Első körben egy űrlapon kell különböző adatokat megadni, ekkor még nem szükséges csatolni semmilyen igazolást, azonban az Akadémia bekérhet később igazolásokat is, amennyiben igény merül fel rá. 

Beiratkozott diákjainknak a félévek végén van lehetősége kilépni a programból, amennyiben úgy változnak meg a körülményei, hogy nem tudja folytatni a programot. Ilyen esetben a megkezdett félévet még ki kell fizetni, de a tanévből fennmaradó tandíjat természetesen nem.

Külföldi Továbbtanulási Program esetén az első szakasz végén, augusztusban van lehetőség kilépni a programból.

A képzési szerződés a teljes tanévre szól, a tanév közbeni kilépésre félév végén van lehetőség. A kilépést írásban kell jelezni az Akadémiának. Kilépés esetén a megkezdett félév teljes díját rendezni kell.

Külföldi Továbbtanulási Program esetén az első szakasz végén, augusztusban van lehetőség kilépni a programból.

Felvételi folyamatunk

Fontosnak tartjuk, hogy olyan diákokkal foglalkozzunk, akik nem a szüleik akaratából vannak nálunk, hanem saját maguk szeretnék kézbe venni a jövőjüket. Az nem gond, ha egyelőre úgy érzik, nem találják a helyüket a világban – azért vagyunk mi, hogy ezen segítsünk. Ami viszont lényeges, hogy ők maguk akarjanak fejlődni, hiszen ez egy közösség, ahol akkor érzik jól magukat a diákok, ha tudják egymást kölcsönösen inspirálni.

Az angol nyelvű programra való jelentkezésnél az is számít, hogy a jelentkező legalább társalgási szinten beszélje az angolt, hiszen teljes egészében így kommunikálunk.

Felvételi időszakunk folyamatosan, úgynevezett rolling admission rendszerben zajlik. Ez azt jelenti, hogy több jelentkezési határidőnk is van a tanév során, egészen addig, amíg a rendelkezésre álló helyeket fel nem töltjük.

 • 9-11. osztályosok szeptembertől vagy februártól csatlakozhatnak.
 • 11. osztályosok februártól a Külföldi Továbbtanulási Programhoz csatlakozhatnak. Ez egy speciális, két évfolyamon átívelő komplex felkészítő program, mely a végzős év áprilisáig tart.
  Amennyiben a jelentkező biztosan tudja, hogy csak magyar felsőoktatási intézményekbe fog felvételizni, jelentkezhet Junior évfolyamunkra, Külföldi Továbbtanulási Program nélkül is.
 • 12. osztályosok a Külföldi Továbbtanulási Programhoz csak egyedi elbírálás alapján és csak a fennmaradó férőhelyekre tudnak csatlakozni.

Férőhelyektől függően a 9-11. osztályosok negyedévente is kezdhetnek nálunk, korlátozott számban. A pontos határidőket megtalálod a Jelentkezés menüpont alatt.

Az első lépés az online regisztráció beküldése.

Ezután emailben elküldjük az évfolyamnak megfelelő írásbeli jelentkezési lapot. Ebben az érdeklődési területedre és a tanulmányi eredményeidre vonatkozó kérdések lesznek, illetve fontos, hogy lássuk, hogyan gondolkodsz a jövődről.

Az írásbeli beérkezése után meghívunk egy online szóbeli beszélgetésre.

A felvételi folyamat pontos leírását és az online regisztrációs űrlapot megtalálod a Jelentkezés oldalon.

Külföldi továbbtanulás

Független intézmény vagyunk, nem közvetítünk konkrét egyetemekhez, hanem az a célunk, hogy a saját elképzeléseiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő felsőoktatási intézményt találják meg diákjaink. Elsősorban angol és német nyelvű képzésekre való felkészülésben nyújtunk segítséget, a diákjaink többsége az Egyesült Királyságba és Hollandiába megy tovább, ezeken kívül keresett még Dánia, Írország, Németország, Ausztria, a skandináv országok, az Egyesült Államok, Kanada, és Ausztrália is.

A külföldre felvételizőknek meg kell győzniük az egyetemet, hogy megalapozott a döntésük az adott szakra való jelentkezésben. Motivációs levelet kell írni, ajánlólevelet kell kérni, akár interjúzni is kell, bizonyos esetekben pedig plusz felvételi vizsgák is lehetnek. Ezekhez viszont nem elég, ha ötösök vagyunk mindenből. Az elkötelezettséget és felkészültséget bizonyítani kell, amihez elengedhetetlenek az iskolán kívüli tevékenységek, mint például a versenyeredmények, az önkéntességi és/vagy munkatapasztalat, diákszervezeti tagság vagy éppen valamilyen saját projekt, blog, kutatás. Oktatási programunk minden évfolyama úgy épül fel, hogy a diákok megszerezhessék a külföldön elvárt tudatosságot, tapasztalatokat.

Az alacsonyabb évfolyamokon történő alapozás a Junior évfolyam második félévétől kapcsol magasabb fokozatba a külföldi felvételi terén. Innentől kapnak a diákok hozzáférést a BridgeU rendszerhez, mely támogatja őket többek között az egyetem-, és szakválasztásban, valamint ekkor indulnak el a tájékoztató előadások a külföldi országok oktatási rendszereiről is. A Junior és Senior évben a folyamatot segíti a diákok mellé rendelt mentor, valamint az Engame Akadémia Study Abroad Koordinátora is szakértelmével.

Önmagában a külföld még nem feltétlenül jobb. Már egy külföldön eltöltött félévnek is vannak olyan pozitív hozadékai, hogy a diák önállóbb lesz, megismerkedik más kultúrákkal, fejleszti a nyelvtudását, ez azonban még nem jelenti azt, hogy mindenkinek érdemes lenne a teljes képzését külföldön végeznie. Bizonyos területeken – ilyen például az orvosi képzés – nem gyakori, hogy külföldre mennének a diákok, az itthoni egyetemek is nagyon magas színvonalat képviselnek. Mérlegelni kell ezen túl azt is, hogy a megszerzett végzettséget hol lehet majd hasznosítani, ehhez pedig jó tudni, mik a diák tervei a végzést követően. A legtöbb esetben azonban ha erős vagy korszerű képzést szeretne valaki, az országhatárokon kívül kell körbenézni.

A külföldön alapképzést végzett magyar diákok előtt rengeteg lehetőség áll nyitva. Nagy arányban folytatják mesterszakon tanulmányaikat, így specializálva az alapképzés során megszerzett tudást. A munkaadók pedig a legtöbb esetben tárt karokkal várják őket itthon és külföldön egyaránt.

Azt, hogy a külföldön végzett magyar diákok milyen arányban térnek haza tanulmányaik befejezésével, nehéz pontosan megbecsülni. A diákok egy része egyből az egyetem után hazatér és Magyarországon keres munkát. Az ő szaktudásukat, nyelvi készségeiket és nemzetközi tapasztalatukat nagyra értékelik a hazai munkaadók. Vannak, akik tanulmányaik befejeztével pár évig külföldön dolgoznak, majd ennek a szakmai tapasztalatnak a birtokában térnek haza. Természetesen akadnak olyan diákok is, akiknek annyira megtetszik a külföldi élet és annyira beilleszkednek az ottani kultúrába, hogy kint telepednek le.

Folyamatosan támogatjuk külföldön tanuló és végzett alumni diákjainkat abban, hogy az egyetem elvégzése után itthon is megtalálják a nekik legmegfelelőbb lehetőségeket. Rendszeresen segítünk nyári szakmai gyakorlatok és egyéb lehetőségek keresésében, kapcsolatépítésben és információátadásban volt diákjainknak, akik bármikor fordulhatnak egykori mentorukhoz vagy az Akadémia vezetőségéhez.

Érettségiző évfolyamos diákjaink elsősorban a világranglista top 150 egyetemeire adják le jelentkezésüket. Szakterület szempontjából rendkívül színes a felhozatal, a társadalomtudományoktól, a mérnöki és természettudományi területeken keresztül egészen a pszichológiáig.

Egy felvételiző diákunk átlagosan 4-5 egyetemi szakra adja le a jelentkezését (a szak és egyetemválasztás során rengeteg információs és segítséget kapnak a csoportos foglalkozások és a mentori találkozók során), melyek közül minden eddigi diákunk felvételt nyert legalább egy általa választott szakra. Átlagosan 3-4 felvételi ajánlatot kapnak a diákjaink, melyek közül a legtöbb esetben a tavaszi időszakban választják ki a legmegfelelőbb képzést.