Tandíj és ösztöndíj

Oktatási programunk minőségének legfontosabb záloga anyagi függetlenségünk. Ugyanakkor fontos számunkra, hogy anyagi háttértől függetlenül mindenki ugyanakkora eséllyel csatlakozhasson programunkhoz. Ezért minden diáknak lehetősége van ösztöndíjra pályázni.

Tandíj

A tandíjat éves, féléves, és negyedéves ütemezésben is lehet fizetni. Szociális alapon, egyedi elbírálás alapján havi ütemezést is tudtok kérvényezni beiratkozáskor.

Freshman, Freshmore és Sophomore évfolyamok
(9-10. osztályosoknak)

A képzési díj 1.150.000 Ft, egységesen mindhárom évfolyamon. (Tandíj: 1.100.000/tanév + beiratkozási díj: 50.000 Ft)
A tanév szeptembertől a következő év júniusáig tart. Amennyiben valaki a tanév során később csatlakozik a programhoz, úgy a tandíj a még hátralévő idővel arányosan fizetendő, azonban a beiratkozási díj fix összegű, nem csökken időarányosan.

Külföldi Továbbtanulási Program - Junior és Senior évfolyamok
(11. és 12. osztályosoknak)

A Külföldi Továbbtanulási Program egy speciális, két évfolyamon átívelő komplex felkészítő program. A program két szakaszból épül fel:

 • Első szakasz: Feltérképezés és tervezés (Junior)
  Junior év (11. évfolyam) februárjától augusztusig tart.
  A képzési díj 875.000 Ft (Tandíj: 825.000 Ft + beiratkozási díj: 50.000 Ft)
 • Második szakasz: Felkészülés és jelentkezés (Senior)
  Senior év (12. évfolyam) szeptemberétől áprilisig tart.
  A képzési díj 825.000 Ft (Csak tandíj fizetendő. Az első szakasz végén diákjaink felvételi nélkül haladhatnak tovább a második szakaszba.)


Figyelem, csatlakozni legkésőbb a januári felvételi körben lehet
. A program Junior év februárjában indul, a külföldi továbbtanulásra való felkészítés sajátosságai és időigénye miatt. Aki korábban nem volt diákunk, Senior évfolyamra csak egyedi elbírálás alapján tud jelentkezni.

Junior évfolyam - Külföldi Továbbtanulási Program nélkül

Az Engame Akadémia oktatási programja és inspiráló közössége azoknak a diákoknak is támogatja a fejlődését, akik nem terveznek külföldi tanulmányokat. Amennyiben a jelentkező biztosan tudja, hogy csak magyar felsőoktatási intézményekbe fog felvételizni, jelentkezhet Junior évfolyamunkra.

Következő csatlakozási lehetőség: 2024. február

 • Junior évfolyam – Külföldi Továbbtanulási Program nélkül
  A tanulmányi félév februártól júniusig tart.
  A képzési díj 600.000 Ft (Tandíj: 550.000 Ft + beiratkozási díj: 50.000 Ft)

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gazdasági helyzet változásait, és minden félévben megvizsgáljuk, hogy indokolt-e a tandíjak emelése. Emellett a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén a tanév során bármikor változtassunk árainkon. Természetesen törekszünk rá, hogy legalább félévenként ezeket rögzíteni tudjuk.

Engame ösztöndíj

Célkitűzésünk, hogy anyagi helyzettől függetlenül minden diák ugyanakkora eséllyel vehessen részt a programunkon. Minden diáknak lehetősége van ösztöndíjra pályázni.

Az ösztöndíjra minden felvételi körben tudtok pályázni, de az elbírálása folyamatosan történik, ezért érdemes minél előbb jelentkezni.

Az ösztöndíjaink egy tanévre vonatkoznak, évente újra kell őket igényelni, hiszen a körülmények változhatnak.

Az ösztöndíjra pályázók sikeres pályázat esetén 10-80%-os tandíjkedvezményt nyernek el, melyet ösztöndíjkeretünknek, a pályázó és családja anyagi helyzetének, valamint a többi pályázó ösztöndíj-jelentkezésének figyelembevételével bírálunk el.

Az ösztöndíj elbírálása szociális szempontok szerint történik. A család anyagi helyzetét és szociális körülményeit az erre a célra kialakított űrlap kérdésein keresztül mérjük fel, melyről email-ben részletes tájékoztatást küldünk a jelentkezőknek.

Gyakran ismételt kérdések

Mit foglal magába a tandíj?

A tandíj az alábbi szolgáltatásokat és lehetőségeket tartalmazza:

 • az évfolyamonkénti alapprogramon való részvételt, a foglalkozásokon használt tananyagok és eszközöket
 • a rendszeres mentorálás költségét
 • szakmai programon való részvétel lehetőségét, amennyiben a diák jelentkezik azokra (Field Trip – céglátogatások, Meet the Expert – beszélgetés szakértőkkel karrieről, tanulmányokról, életútról)
 • csatlakozási lehetőség diákklubokhoz (Society)
 • részvételi lehetőség tematikus rendezvényeinken, eseményeinken (pl: Startup Challenge)
 • részvétel az Engame Akadémia közösségi programjain (pl: Évnyitó, Karácsony, Farsang, Jóga & Piknik)
Milyen időszakra vonatkozik a tandíj?

Freshman, Freshmore és Sophomore évfolyamon tandíjunk egy tanévre vonatkozik, amely a közoktatási tanév rendjét követve szeptembertől június közepéig tart. Féléves csatlakozás esetén a tanév végéig időarányosan fizetendő.
Junior és Senior évfolyamon a tandíj a Külföldi Továbbtanulási Program első és második szakaszára vonatkozik, melyek nem esnek egybe a közoktatási tanév határaival.
Aki Junior évfolyamra jelentkezik Külföldi Továbbtanulási Program nélkül, annak a tandíj egy félévre vonatkozik (februártól júniusig).

Van részletfizetési lehetőség?

Igen, a tandíjat lehet éves, féléves és negyedéves részletekben is fizetni. Havi ütemezés kizárólag szociális rászorultság esetén kérvényezhető.

Hogyan lehet jelentkezni az ösztöndíjra?

Minden jelentkező igényelhet ösztöndíjat, a pályázatot az írásbeli jelentkezéssel egy időben kell benyújtani. A lépésekről email-ben részletes tájékoztatást küldünk a jelentkezőknek.
Az ösztöndíjpályázatok elbírálásáig a 15.000 Ft-os felvételi eljárási díjat leszámítva anyagi kötelezettséged nincs, azaz ha biztosan tudod, hogy a programban csak ösztöndíjjal tudnál részt venni, mindenképp jelentkezz, és ráérsz az ösztöndíjpályázat elbírálása után eldönteni, hogy beiratkozol-e.

Milyen időszakra szól az ösztöndíj?

Az ösztöndíjaink egy tanévre vonatkoznak, féléves csatlakozás esetén a tanév végéig biztosítjuk. A következő tanévre történő beiratkozáskor újra kell őket igényelni, hiszen a körülmények változhatnak.
Külföldi Továbbtanulási Programra jelentkezőknek az ösztöndíj az első fázisra vonatkozik, a második fázisra újra kell igényelni.

Lehet-e ösztöndíjra pályázni, ha online képzésben veszek részt?

Igen, lehet. Célkitűzésünk, hogy minden diák ugyanakkora eséllyel vehessen részt programunkon anyagi helyzettől függetlenül. A pályázatot az írásbeli jelentkezéssel egy időben kell benyújtani.

Lehet a tandíjat részletekben fizetni akkor is, ha ösztöndíjat kapok?

Igen, természetesen. Az ösztöndíjas diákok ugyanúgy választhatnak az éves, féléves és negyedéves – szociális rászorultság alapján havi – fizetési ütemezések közül, és mindig az ösztöndíjjal csökkentett összeget fizetik.

Mikor jelentkezhetek Külföldi Továbbtanulási Programra?

A Külföldi Továbbtanulási Program Junior év februárjában indul, a felkészítés sajátosságai és időigénye miatt. Csatlakozni legkésőbb a januári felvételi körben lehet. Aki korábban nem volt diákunk, Senior évfolyamra csak egyedi elbírálás alapján tud jelentkezni.

Milyen feltételekkel tudok a Külföldi Továbbtanulási Program második szakaszába (Senior évfolyamra) csatlakozni?

A Külföldi Továbbtanulási Program második szakaszára korlátozottan, csak a fennmaradó helyekre tudsz jelentkezni, szeptember 15-ig.
A második szakaszba jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező:

 • tisztában van azzal, milyen szak(ok)ra szeretne jelentkezni;
 • kiválasztott legalább egy reális célországot, ismeri annak felvételi folyamatát;
 • rendelkezik kiválasztott egyetem listával;
 • tisztában van a választott szakok felvételi követelményeivel, tandíjával;
 • elfogadja, hogy korai jelentkezési határidőt (október, november) megkövetelő egyetemekre, szakokra nem jelentkezik.


A második szakaszhoz történő csatlakozás esetén egy online konzultáción mérjük fel a jelentkezők készenléti szintjét, és elbíráljuk csatlakozási kérelmét. A konzultáció során tanácsadást is végzünk a kiválasztott célországgal, egyetem listával kapcsolatban, és javaslatot teszünk az általunk a második fázisban támogatott konkrét egyetemekről szakokról. Ez alapján a jelentkező eldöntheti, csatlakozik -e a második fázishoz. A konzultáció egyben az Engame Akadémia felvételi beszélgetése is, így külön felvételi beszélgetésre és a felvételi díj megfizetésére itt nincs szükség.

A konzultációnak egyszeri 25.000 Ft-os díja van.

Csatlakozz inspiráló közösségünkhöz, és feljődj az Engame-mel!

Nemzetközi tapasztalattal rendelkező tanáraink, mentoraink és motivált diákjaink támogató közösségében a számos új ismeret, tapasztalat, barátság és sikerélmény vár rád!

Megújult a weboldalunk!