Az Engame Akadémián abban hiszünk, hogy az oktatásban a diáké a főszerep.

A világ és önmaga megismerésében, saját céljai megtalálásában segítjük diákjainkat, és felkészítjük őket, hogy a számukra legjobb döntéseket tudják meghozni a jövőjükkel kapcsolatban.

9-12. osztályosoknak szóló, egész tanévet átölelő, délutáni és hétvégi oktatási programunkkal több száz magyar diáknak segítettünk megtalálni saját útját, a legjobbat kihozni önmagából és bekerülni álmai egyetemére.

Inspiráló közegben, izgalmas foglalkozásokon és programokon keresztül támogatjuk diákjainkat.

önmaguk megismerésében, érdeklődési területeik feltérképezésében és a hozzájuk leginkább illő szakterület megtalálásában

21. századi személyes és akadémiai, gyakorlati képességek fejlesztésében

a hétköznapi és a szakmai életben használható, magabiztos angoltudás elsajátításában

a továbbtanulási döntés meghozásában és a (külföldi) egyetemi felvételi minden szakaszában

Interaktív kiscsoportos foglalkozásainkon a diákok akadémiai kompetenciákat és egész életük során hasznos személyes és interperszonális készségeket sajátíthatnak el.

Az angol nyelvű évfolyamainkon a diákok ezzel párhuzamosan az informális és szakmai nyelvhasználatot aktívan gyakorolva magabiztos nyelvtudásra is szert tesznek.

A rendszeres céglátogatások, szakmai szemináriumok és szakemberekkel való találkozások alatt megismerkednek a különböző szakmákkal, szakterületekkel.

A személyes mentorálással kiegészítve a diákok így nem csak önmagukat és saját erősségeiket, de a képességeikhez és érdeklődési köreikhez illő területeket is felfedezhetik, amelynek segítségével megalapozott továbbtanulási és pályaválasztási döntést tudnak majd hozni.

Ezekre építve feltérképezzük a diákjainkhoz leginkább illő egyetemi képzéseket, majd a 12. évfolyam országspecifikus, személyre szabott programja alatt a külföldi felvételikre, valamint az egyetemi és első munkahelyi évekre is felkészítjük őket.

A kulcsszó: pályaorientáció


Életünk egyik első komoly döntését akkor hozzuk meg, amikor középiskolásként pályát választunk magunknak. Ahhoz képest azonban, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk általában a pályaválasztásnak, döbbenetesen kevés útmutatást kapnak a fiatalok ezen a téren.

Miben vagy igazán jó, milyen területek érdekelnek, milyen karrierlehetőségek léteznek ezeken a területeken és mit csinál nap mint nap az, aki már ezzel foglalkozik?


Ezekre a kérdésekre legtöbben még az egyetemi évek alatt sem tudják a választ.

Mind látjuk a környezetünkben, milyen következményekkel jár, ha valaki nem találja a helyét vagy épp ki nem állhatja a munkáját: kiégés, stressz, folyamatos feszültség, ami nemcsak a szakmai teljesítményünkre, de önértékelésünkre, emberi kapcsolatainkra is kihatással van.

Az ellenkezőjére is ismerünk példákat.

Ha valaki az erősségeivel és belső motivációjával összhangban lévő munkát végez, akkor az élete minden területén könnyebben veszi az akadályokat és sugárzik róla, hogy jól érzi magát a bőrében.


A kérdés tehát az, hogyan érhetjük el, hogy egy diák a középiskola után olyan útra lépjen, amely egy szívvel-lélekkel végzett hivatás megtalálásához és egy kiegyensúlyozottabb felnőtt élethez vezet.

Nincsenek könnyű helyzetben a mai fiatalok: szüleikhez képest egy jóval felgyorsultabb, globális munkaerőpiacra kell belépniük, ahol a technológiai fejlődés következtében folyamatosan új szakmák születnek és kiszorulnak olyanok, amelyek néhány éve még biztos megélhetést jelentettek.

A ma általános iskolába lépő diákok 65%-a olyan szakmákban fog dolgozni, amelyek ma még nem léteznek. – World Economic Forum, 2016

 

A diákoknak több lehetőségük van, mint valaha, de középiskolás éveik alatt kevés kapaszkodót kapnak ahhoz, hogy merre érdemes elindulniuk és hogyan készülhetnek fel nemcsak a jelen, de a kiszámíthatatlan jövő kihívásaira is.

A pályaválasztás kérdésében csak kevés diák tud egyértelmű választ találni már középiskola alatt. Ez nem feltétlenül jelent problémát, azonban a diákokra legtöbbször hatalmas nyomásként nehezedik a döntés súlya. Amennyiben a továbbtanulásra és a pályaválasztásra nem stresszfaktorként, hanem felfedezésként tekint a diák,  úgy élvezettel tud majd tanulni, fejlődni, és ezáltal kibontakozhat.

Rengeteg frusztrációtól kímélhetjük meg a fiatalokat, ha időben elkezdünk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.
Az Engame Akadémia oktatási programját úgy alakítottuk ki, hogy a középiskola végére diákjaink megadhassák rájuk a maguk válaszait.

Középiskolán túli élet megalapozása: gyakorlati készségek

A nyitott szemléletmód átadásával és a készségek fejlesztésével lépcsőfokokat építhetünk a diákok számára, amivel rengeteg lehetőség nyílik meg előttük mind személyesen, mind a továbbtanulás, majd később a munkaerőpiac világában.

Diákjaink a tanulás teljesen más formáival ismerkedhetnek meg, mint amihez az iskolában szoktak.

Tantárgyak, képletek és érdemjegyek helyett változatos témák és szakmák mentén, együtt gondolkozva és kérdezve tanulunk.

Ezáltal olyan megfogható ismeretekre, tapasztalatokra és gyakorlatias készségekre tehetnek szert, amelyek őket foglalkoztatják.


Hiszünk abban, hogy a szemlélet, eszközök és lehetőségek megadásával, és egy támogató közeg biztosításával sokat segíthetünk a fiataloknak ezeknek a válaszoknak a megtalálásában.

Freshman- 9. évfolyam

Azoknak a sikeres élethez szükséges készségeknek a megalapozásával foglalkozunk, amelyekre a további évfolyamok is építenek, úgy mint: érveléstechnika, kreatív problémamegoldás, prezentációs készségek, önismeret, csapatmunka, projekt koordinálás, íráskészség fejlesztése és kritikai gondolkodás.

Bővebben a Freshman évfolyamról >>

 

Sophomore – 10. évfolyam

Ebben az évben a fókusz a különböző tudományterületek megismerésére helyeződik, amellyel a pályaorientációt alapozzuk meg. Elkülönülő tantárgyak helyett negyedévente egy-egy témával foglalkozunk, keressük az egyes területek között a kapcsolódási pontokat, így tesznek szert sophomore diákjaink új ismeretekre. Emellett a való életből vett problémákon dolgoznak, így fejlesztik az egyéni és szociális készségeket egyaránt.

Bővebben a Sophomore évfolyamról >>

 

Junior – 11. évfolyam

11. osztályosoknak szóló évfolyamunkon arra fókuszálunk, hogy a diákok elmélyülhessenek az érdeklődési köreiknek és továbbtanulási irányuknak megfelelő akadémiai, szakmai területekben, megismerjék a pontos továbbtanulási lehetőségeiket, illetve építhessék az ehhez szükséges készségeket és személyes profiljukat.

Bővebben a Junior évfolyamról >>

 

Senior – 12. évfolyam

A diák céljaihoz illő továbbtanulási ország, egyetemek és szakok megtalálásával, a felvételi anyagok összeállításával és a felsőoktatásban szükséges készségek gyakorlásával foglalkozunk. A diákok egyéni mentoruk segítségével mennek végig a felvételi folyamaton.

Bővebben a Senior évfolyamról >>

Ismerj meg minket nyílt napunkon!

Előadás oktatási programunkról, beszélgetés diákjainkkal, bemutató workshop