10+1 készség, amiben minden Engame-s diák fejlődik

Az Engame Akadémia fókuszában a: készségfejlesztés, pályaorientáció, magabiztos nyelvtudás és (külföldi) továbbtanulásra felkészítés áll. Mindegyik kifejezés több dolgot foglal magába, így a készségfejlesztés sem egy általánosabb teljesítménynövelésről, sokkal inkább elengedhetetlen soft skillek elsajátításáról szól.
Cikkünkben megmutatjuk, hogy programunk elemeivel mely készségeket tudják diákjaink fejleszteni.

Képzésünk során nagy hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, mely diákjainknak mintegy aduászként szolgálhat az életben való boldogulásban. Eddigi tapasztalatunk azt mutatja, hogy képességeik finomításával minőségi javulás következik be életük számos területén, és könnyebben, gyorsabban tudnak reagálni az őket érő történésekre. A következő készségek fejlesztése szerves részét képezik programunknak:

1. Csapatmunka.

Mentorálásainkon és az egyéni projekteken, házi feladatokon kívül szinte minden csapatmunka keretében zajlik az Engame-nél, legyen szó készségfejlesztő workshopjainkról, diákklubjainkról, vagy éppen a startup hétvégénkről. A csapatban való dolgozás során a diákok észrevétlenül sajátítják el a hatékony időbeosztást, a csoporton belüli szerepvállalást, a döntéshozást, az asszertív vélemény-nyilvánítást, valamint az egyéni célok és a csoportcélok közti prioritás felállítását.

2. Kommunikáció.

Mind magyarul, mind angolul sokat fejlődik a kommunikációs készségük a sok prezentációnak, projektmunkának, csapatmunkának, és a Field Tripeken, előadásokon ért benyomásoknak köszönhetően. A kommunikáció több típusában is jártasságot szerezhetnek, a személyközi kommunikációtól kezdve egészen a nyilvános beszédig.

3. Szervezőkészség.

Startup hétvégénk és a projektek egyértelműen arról tanúskodnak, hogy diákjaink sokat fejlődnek a priorizálás területén, könnyedén oldanak meg összetettebb feladatokat, és a határidőkkel sem állnak annyira hadilábon, mint korábban. Ennek nagy hasznát tudják majd venni az egyetem és a munka világában, de még az életvezetésükben is nagy segítséget jelenthet.

4. Flexibilitás.

A mai világban elengedhetetlen a rugalmasság, a gyors alkalmazkodóképesség. Bátran állíthatjuk, hogy olyan diákokkal dolgozunk együtt, akik páratlanul nyitottak és érdeklődőek a világ dolgai iránt, és mi ezt a kíváncsiságot, fejlődni akarást olyan programokkal erősítjük, ahol különféle területek különféle megközelítéseivel találkozhatnak. A többféle nézőpont, ismeret könnyedebb, rugalmasabb hozzáállást eredményez.

5. Motiváció.

Kétféleképpen igyekszünk motiválni a tanulókat: egyfelől folyamatosan fenntartjuk a bennük levő lelkesedést, másfelől pedig igyekszünk egy olyan inspiratív környezetet létrehozni, ahol az új ötletek, az eszmecserék és támogatás révén újabb motivációk és elköteleződések alakulhatnak ki bennük.

6. Asszertivitás.

A csapatmunkában való részvétel és a kommunikáció önmagában nem elég a sikerhez. Csapattagként viselkedhet valaki improduktívan, kommunikálhat agresszívan: ezek kiküszöbölése érdekében fontos az asszertivitásra való hajlamot növelni. Kiscsoportos foglalkozásaink lehetővé teszik, hogy a diákok úgy érvényesítsék elképzeléseiket, hogy a csoport többi tagjának igénye ne szoruljon a háttérbe, ezzel egy úgynevezett win-win szituációt teremtve.

7. Kreativitás.

Kreativitás alatt nem a klasszikus művészi alkotás folyamatát, sokkal inkább az újat alkotást és a tenni akarást, a saját nézőpontból való ötletes megvalósítást értjük. Bőven van erre is példa, az alkotói kedvet kreatív házi feladatainkkal és projektjeinkkel növeljük, melyekben a főbb elvárások mellett az egyéni alkotás szabadságát támogatjuk.

8. Kritikus gondolkodás.

Akadémiai szemináriumaink, interdiszciplináris workshop-sorozataink és szakmai előadások segítségével teremtjük meg azt a szakmai közeget, ahol többféle, sok esetben egymásnak ellentmondó vélemények ütközésével találkozhatnak a diákok, és így elsajátíthatják a kritikai gondolkodás alapjait. Az órákon igyekszünk olyan szemléletmódot átadni, ami nem elégszik meg az „elég jó”-val, és a folyamatos értekező, értékelő, több perspektívából való megközelítésre épít.

9. Konfliktuskezelés.

Az emberekkel történő érintkezés során felmerülhetnek, és fel is merülnek konfliktusok – ez alól az Engame Akadémia sem kivétel. Egy-egy ilyen szituáció alkalmával arra ösztönözzük a diákokat, hogy álljanak bele a helyzetbe, és a megfelelő módon és stílusban kezeljék a konfliktust, nyugodtan, személyeskedéstől mentesen próbálják meg megoldani az adott problémát.

10. Prezentációs technika.

Sok alkalom nyílik arra, hogy diákjaink bemutathassák munkáikat. A folyamatos visszajelzésnek köszönhetően párhuzamosan fejlődik az esztétikai érzékük, valamint az előadói és beszédkészségük. Az átlagosnál jóval igényesebb és szórakoztatóbb prezentációkat láttunk például az Engame Akadémia Project Expo-ján.

+1. Önbizalom.

Mindezek hatásaként egyértelműen nő diákjaink önbizalma is. Árnyaltabban tudják magukat kifejezni, bátrabban nyilvánítanak véleményt, nem ijednek meg egy prezentációtól vagy nyilvános felszólalástól, hanem keresik az alkalmakat, hogy gyakorolhassanak. Az inspiratív közeg, a folyamatos visszajelzés megteszi a hatását: magabiztosabban állnak a dolgokhoz, mint korábban.

Az Engame Akadémia képzései 2010 óta több száz magyar diáknak segítettek a pályaorientációban és önismeretben és álmaik egyetemére való bekerülésben. Középiskolásoknak szóló angol nyelvű programjainkon a pályaválasztás, készségfejleszés mellett segítünk megtalálni a neked való képzést, egyetemet, és a konkrét jelentkezési folyamat során is melletted állunk.
Egész tanéves, angol nyelvű oktatási programmal és rövid képzésekkel, segítjük 9-12. osztályos diákjainkat
  • önmaguk megismerésében, érdeklődési területeik feltérképezésében és a hozzájuk leginkább illő szakterület megtalálásában
  • 21. századi személyes és akadémiai, gyakorlati képességek fejlesztésében
  • a hétköznapi és a szakmai életben használható, magabiztos angoltudás elsajátításában
  • a továbbtanulási döntés meghozásában és a (külföldi) egyetemi felvételi minden szakaszában
Várunk szeretettel következő nyílt napunkon, ahol bővebben is tájékozódhatsz a programról!

Végezetül nézd meg összefoglaló videónkat a készségfejlesztésről:

Hasonló cikkek