Ma már senki nem szállna vitába velünk, ha azt mondjuk, a nyelvtudás elengedhetetlen a szakmai boldoguláshoz.

Hiába azonban a tudatosság és a közoktatásban 4-12 éven át tartó nyelvórák, friss kutatások szerint a közép-európai régióban a magyar diákok mernek a legkevésbé megszólalni angolul.

Más kutatásokból kiderül, hogy a hazai nyolcadikosoknak csak 45-55%-a éri el a kerettantervben kijelölt A2-es szintet (ez az itthon elfogadott alapfoknál is könnyebb, és a mindennapi élethelyzetekben előforduló szókincs megértését jelenti).

Pedig a legalább középfokú nyelvvizsga jelentős többletpontokat jelent a magyar felsőoktatásba való bekerüléshez, és ha valaki külföldön szeretne továbbtanulni, akkor az érettségi eredmények mellett általában a nyelvtudását is igazolnia kell a felvételi során.

Régóta tudjuk, hogy minél fiatalabb valaki, annál fogékonyabb az idegen nyelvekre, sokkal könnyebben és szebb akcentussal tudja elsajátítani azokat.

Miért ilyen negatív mégis a fenti statisztika? Mi lehet a probléma és hogyan fejleszthető hatékonyan a gyerekek nyelvtudása?

 

Az Engame Akadémián abban hiszünk, hogy bármilyen területről legyen is szó, két nagyon fontos kulcsa van a fiatalok fejlődésének:

a motiváció és az élményalapú oktatás.

 

Elengedhetetlen persze a nyelvtani alapok elsajátítása, de legalább ekkora hangsúlyt kellene kapnia annak, hogy ne okozzon gyomorgörcsöt a gyerek számára, ha idegen nyelven kell megszólalnia.

Oktatási programunk során ennek a frusztrációnak a feloldása az első lépés. Bár a diákok értik, miért fontos a mai világban az, hogy valaki idegen nyelveket beszéljen, általában kötelességként fogják fel a nyelvtanulást.

Egyik legfontosabb feladatunk, hogy érzékeltessük: a nyelv nemcsak egy kötelező tantárgy, hanem a kommunikáció és a világ megértésének eszköze, ami új kapukat nyithat ki előttük. 

Hogyan segít a program?

Az Engame Akadémia 9-12. évfolyamán a tanár és a diák, valamint a diákok közötti szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköze minden esetben az angol. Angolul zajlik minden foglalkozás, a diákok angolul kapják meg az e-mailjeiket és a projektjeiket is angolul prezentálják.

Idegen nyelvű környezetben a nyelvtudásuk észrevétlenül fejlődik, magabiztosabban mernek megszólalni, a közoktatásban elsajátított nyelvtani alapok pedig használat közben a helyükre kerülnek.

Célunk az, hogy diákjaink bármilyen tanulmányi, szakmai vagy informális helyzetben megállják a helyüket bárhol a világon.

Évfolyamok

Freshman- 9. évfolyam

Ez az első év, ahol a diákok bekerülnek a középiskolába, így elsősorban olyan készségekkel foglalkozunk, amelyeket rövid távon is kamatoztatni tudnak. Ilyenek például a hatékony tanulás módszerei, az együttműködés tőlük eltérő személyiségű emberekkel vagy a reflektálás saját magukra és társaikra.

Bővebben a Freshman évfolyamról >>

 

Sophomore – 10. évfolyam

Ebben az évben kell a diákoknak fakultációt választaniuk az iskolájukban, ezért a fókusz a különböző tudományterületek megismerésére helyeződik. Elkülönülő tantárgyak helyett a kapcsolódási pontokat keressük, és a való életből vett problémákon dolgoznak a diákok.

Bővebben a Sophomore évfolyamról >>

 

Junior – 11. évfolyam

A hangsúly a különböző szakterületek gyakorlati oldalának megismerésére helyeződik. A diákok a témához kapcsolódó szemináriumokon vesznek részt, cégeket látogatnak meg és meghívott szakemberekkel beszélgetnek, miközben a szükséges készségeket is elsajátítják.

Bővebben a Junior évfolyamról >>

 

Senior – 12. évfolyam

A diák céljaihoz illő továbbtanulási ország, egyetemek és szakok megtalálásával, a felvételi anyagok összeállításával és a felsőoktatásban szükséges készségek gyakorlásával foglalkozunk. A diákok egyéni mentoruk segítségével mennek végig a felvételi folyamaton.

Bővebben a Senior évfolyamról >>

 

Nyelvi fejlesztés az Engame Akadémián

Programunk gerincét a modern oktatási módszerekre épülő interaktív készségfejlesztő, orientációs és a külföldi továbbtanulásra felkészítő foglalkozások adják, melyek mindig angolul zajlanak. Az iskolában megszokott nyelvtanozás és példamondatok gyakorlása helyett a diákok a való életben előforduló szituációkban, valós problémák megoldásán dolgoznak angolul, így a nyelvhasználat és az idegen nyelven való gondolkodás ösztönössé válik számukra.

Oktatói csapatunk tagjai a világ különböző részein szerezték diplomájukat vagy oktatói tapasztalatukat. Ennek köszönhetően diákjaink különböző angol akcentusokkal találkozhatnak, ezáltal felkészülve a nemzetközi környezet nyelvi kihívásaira.

Azok számára, akik a kilencedikeseknek szóló Freshman vagy a tizedikeseknek szóló Sophomore évfolyamban kapcsolódnak be a programba, és szükségét érzik az extra nyelvi gyakorlásnak, English Crash Course néven extra nyelvi fejlesztő foglalkozásokat tartunk, ahol minden negyedévben a nyelvhasználat egy-egy speciális részét (írás, olvasás, beszédkészség, helyes kiejtés stb.) gyakorolhatják intenzíven a diákok.

Azon Junior (tizenegyedikes) diákjaink számára, akikről egyéni mentoruk úgy ítéli meg, hogy profitálnának a plusz nyelvórákból, szintén lehetővé tesszük az English Crash Course-on való részvételt.

Ahogy diákjaink közelednek az érettségihez, úgy a program Junior (tizenegyedik) és Senior (tizenkettedik) évfolyamaiban egyre nagyobb jelentőséget kap az akadémiai és szakmai angol nyelvi stílus és kifejezések megismerése. A diákok ezekben az években a legkülönfélébb szakterületeket érintő szemináriumok és speciálisan a külföldi egyetemi élet elvárásaira felkészítő workshopok segítségével sajátíthatják el ezt a nyelvi stílust és a hozzá tartozó szakszókincset.

Azok számára, akik a középiskola után itthon folytatják tanulmányaikat, az angol nyelvű szakirodalom feldolgozásához és a nemzetközi szakmai vérkeringésbe való bekapcsolódáshoz szintén elengedhetetlen ez a fajta nyelvi fejlesztés.

Ismerj meg minket nyílt napunkon!

Előadás oktatási programunkról, beszélgetés diákjainkkal, bemutató workshop