UWC, a kultúrákat egyesítő oktatási mozgalom

A United World Colleges (UWC) egy egész világon aktív oktatási mozgalom, amely embereket, népeket, kultúrákat egyesítő erővé formálja az oktatást a béke és egy fenntartható jövő érdekében.

A UWC világképének középpontjában az a meggyőződés áll, hogy az oktatás a legkülönbözőbb háttérrel rendelkező fiatalok körében is képes az egyetemes emberiességre támaszkodva közösséget alkotni.

A mozgalom így segít megragadni a lehetőséget pozitív társadalmi változások beindítására bátor tettek és önzetlen példamutatás útján. Ennek elérése érdekében a UWC-iskolák kihívásokkal teli és személyiségformáló oktatási élményt nyújtanak fiatalok sokszínű csoportjainak a világ minden táján, így ösztönözve őket arra, hogy a UWC mozgalom értékeinek letéteményeseivé váljanak, amelyek:

  • A nemzetek és kultúrák közötti megértés
  • A különbségek értékként való kezelése
  • Személyes felelősségvállalás és becsületesség
  • Egymás iránti felelősség és tisztelet
  • Együttérzés és szolgálat
  • Környezetünk tisztelete
  • Fogékonyság az idealizmusra
  • A személyes kihívásokra való nyitottság
  • Cselekvés és egyéni példamutatás

Ma a UWC 17 iskolával van jelen 4 kontinensen, ezen intézmények legtöbbje 16-19 évesek számára nyújt oktatást. Ebben a korban lehet a fiatalok energiáját és idealizmusát az empátia, a felelősségteljes viselkedés és az élethosszig tartó tenni akarás irányába terelni. Az iskolák hivatalos tantervei a nemzetközi érettségire (International Baccalaureate, IB) készítenek fel, amelynek kidolgozásában a UWC nagy szerepet játszott, de ezzel párhuzamosan komoly hangsúlyt fektetnek a gyakorlatias oktatásra, a közösségi szolgálatra és a szabadidős tevékenységekre.

A UWC diákjai a lakóhelyük szerinti, ma több mint 155 országban kerülnek kiválasztásra, ahol a válogatást a UWC egyedülálló rendszert alkotó nemzeti bizottságai végzik, mint a UWC Magyarországi Egyesülete.

A válogatás főként a jelentkezőkben rejlő tehetséget és potenciált igyekszik kiszűrni. A UWC értékrendjének megfelelően, miszerint társadalmi és pénzügyi háttértől függetlenül minden diáknak lehetőséget kell adni tanulmányai folytatására, a tanulók 70%-a szükségleteik arányában teljes vagy részleges hozzájárulást kap tanulmányai idejére.

A UWC rövidebb oktatási programokat, úgynevezett Short Course-okat is kínál – a 17 iskolai kampuszon, illetve azokon túl is – ezzel is növelve azon fiatalok számát, akik hozzáférést nyerhetnek a UWC-élményhez.

A UWC ösztönzi a társadalmi felelősségvállalás iránti élethosszig tartó elköteleződést, és egy jelenleg 60 000 egykori diákból álló, a Föld minden sarkában jelenlévő közösséget hozott létre, amely hisz abban, hogy lehetséges pozitív változásokat elérni helyi, országos és nemzetközi szinten is.

Tudj meg többet a UWC Magyarországról és a középiskolásoknak szóló ösztöndíjprogramról itt >>

Hasonló cikkek