Tudatosan és önbizalommal a középiskolán túl – interjú Dezsényi Balázzsal

Az Engame Akadémián abban hiszünk, hogy egy nyitott szemléletű, támogató közegben a tanulás, a pályaválasztás és a felnőtté válás folyamata is izgalmas felfedezéssé válik – ez által a diákok kibontakozhatnak és megtalálhatják céljaikat.

2010 óta külföldi továbbtanulásra felkészítő mentorprogramunk négy éves, egész tanéves alternatív oktatási programmá nőtte ki magát. 9-12. évfolyamaink egymásra épülve megalapozzák diákjaink önismeretét, 21. századi készségeik és nyelvtudásuk fejlesztését, és segítséget nyújtanak saját útjuk megtalálásában és álmaik egyetemére való bekerülésben.

Hogyan változott a program fókusza, felépítése az évek folyamán? Miként kapcsolódnak egymáshoz évfolyamaink, és hogyan teremt értéket a program a diákoknak? Ezekről és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettünk Dezsényi Balázzsal, oktatási vezetőnkkel. Balázs, kinevezése előtt már több mint 5 éve erősítette az Engame tanári csapatát, és korábban a Junior (11.) évfolyam koordinálása mellett disputa-, Sophomore- és Junior-órákat tanított, valamint az oxbridge-es diákok jelentkezését is egyengette.

Az interjút 2021-ben készítettük.

Kérlek, mutatkozz be: ki vagy és milyen szerepeket töltesz be az Engame-ben?

Dezsényi Balázs vagyok, tanár, disputatréner és oktatáskutató. Itt az Engame-ben azért dolgozom, hogy a hozzánk kerülő fiatalok magabiztos, nyitott és tenni vágyó felnőttekként léphessenek ki a világba, és a tehetségüket kibontakoztatva tudják jobbá tenni a környezetüket.

Oktatási vezetőként elsősorban a tanári csapatért és az oktatási programért felelek, amit sok oldalról körbe is jártam az elmúlt években.

Óraadóként kezdted, mára pedig oktatási vezetővé léptél elő. Miért és hogyan vált egyre szorosabbá az együttműködésed az Engame-mel?

A legelső engame-es órám egy vitafoglalkozás volt 2015 októberében. Akkor már jó pár éve szerveztem képzéseket, versenyeket ELTE-s, CEU-s és középiskolás vitázóknak, és nagyon örültem, hogy az Engame-ben egy újabb csapat lelkes diákkal ismertethetem meg a disputát.

Az első pár foglalkozás során először az fogott meg, milyen nyitott és támogató a légkör, és hogy milyen motivált, kíváncsi, aktív diákok vesznek körül az irodában.

Emlékszem, milyen gyorsan és aktívan kapcsolódtak be a résztvevők a vitáinkba, milyen sok lelkes figyelmet kaptam a szemináriumkoordinátortól, és hogy milyen menőnek tűntek a folyosón kiragasztott hirdetések a field tripekről, business day-ről, nyári táborról.

A pozitív benyomások kölcsönösek voltak, így aztán rendszeres szemináriumvezető lettem, egyre több vita-, angol- és készségfejlesztő-foglalkozást dolgoztam ki, a mesterdiplomám befejezése után stábtagként is csatlakoztam, és különböző szerepekben felfedeztem minden évfolyamot.

Úgy gondolom, az Engame olyan diákközpontú, közösségorientált oktatást nyújt a diákjainak, amit a lehető legszélesebb körben fontos elérhetővé tenni. Ezért vagyok itt azóta is.

Mik a kedvenc engame-es emlékeid, élményeid az elmúlt 5 évből?

A mentorált diákjaimtól kapott személyes visszajelzésekre mindig jó szívvel gondolok vissza.

Különleges végigkísérni, ahogy szó szerint kinyílik előttük a világ a sok aktív részvétel, a közös reflexió és a pozitív visszajelzések hatására.

Lenyűgözőek azok a vitázóim is, akiket végigkövettem az első néhány disputájuktól odáig, hogy ma épp ők vezessék a vitaklubot, országos versenyeket nyerjenek, vagy több tucat iskolai vitafoglalkozást tartsanak Budapest-szerte.

A stábbal az egyik legmaradandóbb élményem a közösen lefutott Ultrabalaton, ami azóta is az alapot ad a futómotivációmnak. És persze nagyon hiányzott az elmúlt tanévből a nyári tábor, ahol a stáb és a diákok, régi és új engamerek minden évben közösen ereszthetik ki a gőzt és a kreativitást.

Hogyan alakult, fejlődött az Engame oktatási programja az elmúlt 5 évben, amióta itt tanítasz?

Eleinte fentről lefelé építkeztünk az Engame-ben, vagyis a továbbtanulási tervekből kiindulva határoztuk meg, milyen felkészítésre van szükség.

Nyilvánvaló volt, hogy minél hamarabb kezdenek tudatosan készülni a diákjaink, később annál sikeresebbek lehetnek: így alakult ki lépésről lépésre a négy-, majd nemrégiben az ötévfolyamos képzés.

Az elmúlt pár évben elkezdtünk ellentétes irányban is többet fejleszteni: újragondoltuk, hogyan lehet az alapoktól kezdődő, egységes és összefüggő tanulási útvonalakon elsajátítani a kulcskészségeket.

Olyan összefüggő programelemeket dolgoztunk ki, amelyek az öt év legelejétől előrevetítik a célt, legyen szó orientációról, íráskészségről, kritikai gondolkodásról, prezentációs készségről vagy önismeretről. A diákok most már nemcsak lépésről lépésre fejlődhetnek, hanem ezt a fejlődést egyre világosabban láthatják is

Látszik a fejlődés a kézzelfogható otthonunkon is: a programmal és a diáklétszámmal időközben együtt nőtt és fejlődött a stáb is, két és fél éve pedig egy új irodába költöztünk.

Most már több mint 300 régi és új engamerrel várjuk, hogy a Maros utcában személyesen is folytathassuk az oktatást.

Milyen módokon tud szerinted leginkább értéket teremteni az Engame a diákoknak?

Az Engame-ben nemcsak felvesszük a diákokat, hanem egy közösségbe fogadjuk be őket, ahol teret adunk az ötleteiknek, alkalmazkodunk a szükségleteikhez, személyre szabott tanácsokat adunk, és közösen ünnepeljük meg a kisebb-nagyobb sikereiket. Úgy látjuk, ennek a közösségnek inspiráló hatása van:

a diákok egymást tudják motiválni és támogatni, és egymástól is folyamatosan tanulnak.

A célunk ezen felül az, hogy a foglalkozásainkon központi szerepet játsszon a csapatmunka és a kritikai gondolkodás. Lehetőséget adunk arra, hogy a megszerzett készségeket és tudást fontos mihamarabb konkrét projektekben is ki lehessen próbálni, a felmerülő gondolatokról pedig lehet kérdezni, vitázni nemcsak egymás közt, de a tanárokkal is.

Hozzászoktatjuk a diákokat, hogy kritikus szemmel, ugyanakkor együttérzéssel lássák a környezetüket, és hogy megtanuljanak reflektálni a világra és saját magukra.

A megtanultakkal, a sikerekkel, a kihívásokkal kapcsolatos reflexió felkészíti őket arra, hogy tudatosan, önbizalommal lépjenek ki a középiskolán túlra.

Oktatási vezetőként hogyan tudod ezeket támogatni? Mit látsz fő feladataidnak? 

Szívügyem, hogy az engame-es közösséget, az itt kapott tudást és inspirációt minél több diák számára elérhetővé tegyük, bármilyen településről vagy intézményből érkezzenek is.

Emellett izgalmas együttműködési lehetőségeket látok olyan, hasonló értékekre építkező szervezetekkel és intézményekkel, akikkel kölcsönösen támogathatjuk egymás oktatási vagy társadalmi munkáját, a diákokat is bevonva.

Nagyszerű tanári csapatunk van, rendkívül sokszínű munkatapasztalattal, érdeklődéssel és erősségekkel.

Oktatási vezetőként az én felelősségem, hogy ezzel a csapattal egymást támogatva, rugalmasan és kreatívan tudjunk a diákokért dolgozni. Fontos, hogy kövessük a világ és a diákközösség változásait, hogy kipróbált de mindig megújuló lehetőségeket kínáljunk, és hogy mi magunk is folyamatosan fejlődjünk.

Milyen újítások, fejlesztések várhatóak a 21/22-es tanév programján?

A 2021/22-es tanévet például már az említett, öt évet összefogó, új készségfejlesztési kínálattal kezdjük, és nemrég mutattuk be Junior diákjainknak az orientációt támogató BridgeU szoftvert, ami világszerte sok nemzetközi iskola munkáját segíti, itthon viszont rajtunk kívül csak a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola használja.

A szoftver az pályaválasztás segítése mellett a külföldi lehetőségek megismerésében, az egyetem- és szakválasztásban is hatalmas előnyt nyújt. Diákjaink nem csak a BridgeU globális, 28,000+ egyetemet és képzéseiket tartalmazó adatbázisához férhetnek hozzá, de a szoftver bizonyos országok összes egyetemét a diák személyes szempontrendszerével, felvételi profiljával és várható eredményeivel is össze tudja párosítani, ami jelentősen megkönnyíti az információgyűjtés, összehasonlítás és döntéshozás folyamatát.

Diákjaink többsége nagy rajongója az általad vezetett debate-, azaz disputafoglalkozásoknak és ennek dedikált diákklubunknak, a Debate Society-nek. Mit gondolsz, mi ennek az oka?

A disputa szerintem rengeteg kellemes meglepetést tartogat, közösséget ad, és felkészít a 21. századra.

Első ránézésre kihívásnak tűnik a nyilvános felszólalás vagy az érvfelépítés – hiszen középiskolában ritka a nyitott párbeszéd hétköznapi ügyekről – de gyorsan rájön az ember, hogy a csapatának köszönhetően nincs egyedül, és folyamatosan kap visszajelzést, ami segít a fejlődésben.

Már rövid idő alatt annyit lehet fejlődni önbizalomban, előadókészségben és gondolkodásban, amire a diákok maguk sem számítanak.

Az Engame-ben a debate köré egy igazán szuper csapat is kiépült, akik egymást is támogatják, együtt járnak vitaversenyekre, és nyitottan fogadnak minden lelkes új vitázót.

Az egészben pedig talán a legfontosabb, hogy aki sokat vitázik, megtanulja megérteni világot, meghallgatni a másikat és kiállni azért, amit fontosnak tart.

A 21. században az ilyen kreatív, alkalmazkodóképes és együttműködő embereké a világ.


Nem vagy még #Engamer? Vegyél részt  nyílt napunkon, és nézd meg, mit adhat neked az Engame!

Oktatási programunk pályaválasztást és továbbtanulási döntést segítő programokkal, valamint a való élethez, felvételhez és egyetemi tanulmányokhoz elengedhetetlen készségek és nyelvtudás fejlesztésével támogatja diákjainkat, hogy megtalálják útjukat és elérhessék céljaikat.

Regisztráció nyílt napunkra >>

Hasonló cikkek